Lægebibelkredsen Midtjylland

Vi er en gruppe læger, der mødes på skift hos hinanden cirka én gang om måneden.

Formålet med lægebibelkredsen, der har eksisteret i over 30 år, er gensidig opbygning med henblik på det daglige liv som kristen. De emner, vi drøfter er, trosrelaterede, og indimellem har vi medicinsk-etiske problemstillinger til debat også. Aktuelt gennemgår vi den følgende søndags tekster med særligt fokus på evangelieteksten.

I perioder har vi også haft fokus på lægefaglige områder. Lægebibelkredsen har fungeret som en slags tutor for yngre kolleger, der aktuelt var udsendt i missionssammenhæng og har løst konkrete opgaver med at skaffe medicinsk udstyr og arrangere forsendelse af to containere med medicinsk udstyr til Tanzania. Desuden har vi arrangeret forårsmøder for Kristelig Lægeforening.

Kontakt: Arne Bach, E-mail: arnebach(at)privat.dk, Telefon: 29471599