Nordvestjyllandkredsen

Nordvestjyllandkredsen er en gruppe af kristne læger i Nordvestjylland.

Oplysninger hos: Praktiserende læge Hans Holmsgaard, tlf. 40 61 82 57, e-mail: hans.holmsgaard(at)gmail.com.

Møderne afholdes klokken 19.00 på adressen: Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn

Nye deltagere er hjerteligt velkomne!

Kommende møder:

Onsdag, den 12. september 2018: Tove Søndergaard, Holstebro: "Fra hinduistisk til kristen meditation".

Tirsdag, den 6. november 2018: Hanne Vedsted-Hansen, Ringsted: "Caretakers fatigue". Om "Mindful Self-Compassion".