Eksperter i EU appellerer til beskyttelse af ufødte liv

Sundhedspersoner, jurister og politikere har for tiden mulighed for at give deres holdning til kende i en sag, hvor EU-kommissionen har syltet et forslag, som bl.a. skal dæmme op for en etisk problematisk brug af fostre til stamcelleforskning.

 ”One of Us” er et fælles europæisk initiativ, som de fleste Pro Life-organisationer i Europa bakker op om. Oprindelig var det et slogan for en underskriftindsamling gennemført i EU i 2013. Inspirationen kom fra det såkaldte borgerinitiativ, som blev indført med Lissabon-traktaten, og som går ud på, at hvis man i mindst syv lande kan indsamle tilstrækkeligt mange underskrifter, og mere end 1 mio. i alt, så kan man tvinge EU-kommissionen til at fremføre et givent forslag for EU-parlamentet og Ministerrådet, som derefter skal behandle forslaget og afgive et svar indenfor tre måneder.

I november 2013 var der indsamlet 1,9 mio. underskrifter for, at det befrugtede æg skulle anerkendes som ”én af os”, altså at der fuldt ud er tale om et menneske helt fra undfangelsen. Samtidig blev det foreslået, at der skulle tages initiativ til fælles lovgivning for at beskytte det undfangede liv, blandt andet i forbindelse med stamcelleforskning og håndtering af kvinders ønske om abort.

Dette blev imidlertid afvist af EU-kommissionen i maj 2014. Kommissionens svar kan læses her.

At det fælles initiativ således i første omgang blev skudt ned, førte til et øget samarbejde mellem de 25 europæiske Pro Life-organisationer. One of Us har derfor siden 2014 haft status af partnerskab.

Organisationerne betragter det som et demokratisk problem, at EU-kommissionen afviser at lade deres forslag komme til behandling i parlamentet. I 2016 blev der derfor udsendt en appel til fagpersoner inden for sundhed, jura og politik om at deltage i en ny underskriftsindsamling, som skal forsøge at få kommissionen til at genoverveje sagen.

”Vi anerkender, at det menneskelige embryo er ’en af os’. Fra undfangelsen er det menneskelige embryo et levende væsen, der tilhører den menneskelige art. På befrugtningstidspunktet er den fulde genetiske sammensætning indeholdt i den unikke celle, kaldet zygote. Denne genetiske blueprint er unik og bestemmer det nye menneskes egenskaber. Udviklingen af et nyt menneske er en kontinuerlig proces fra undfangelse til naturlig død,” hedder det i erklæringen, som mange læger og andre professionelle inden for sundhedsområdet allerede har skrevet under på.

Erklæringen bliver fulgt op af en anmodning om en ”sammenhængende respons” med henvisning til artikel 2 i Lissabontraktaten samt Menneskerettighedserklæringen, hvori det hedder, at "anerkendelsen af værdigheden for ethvert medlem af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden".

Man kan stadig nå at skrive under her.


Nyt fra Sierra Leone og Libanon

Ida Louise Høgsbro og Linda Wiuff fortæller fra sundhedsarbejde i Sierra Leone

Birgit Kyndesen og seks andre fortæller fra outreach i Libanon


Kolde afvaskninger og varmt fællesskab i Finland

Finner tør op om aftenen, og et bibelsk livssyn kan blive en støtte gennem lægelivet. Nyt fra Finlands-lejr

Af Christian Knudsen, stud.med. og area representative for de nordiske lande i ICMDA

I februar (2016) havde jeg fornøjelsen af at deltage i den finske weekend for studerende og yngre læger som repræsentant for ICMDA. Vi var 65 studerende og 15 yngre læger på lejren, der blev afholdt på en bibelskole udenfor Helsinki.

Årets tema var personlig integritet, og hovedtaleren var Bernard Palmer fra den engelske Kristelig Lægeforening. Bernard Palmer adresserede unges forvirring og bekymringer omkring starten på et lægeliv, og viste, hvordan et bibelsk livssyn kan være en støtte igennem lægelivet.

Den tidligere finske indenrigsminister Päivi Räsänen havde taget en eftermiddag fri for at holde oplæg om vigtigheden af en kristen stemme i den offentlige debat. Ved de efterfølgende samtaler med finnerne var det tydeligt, hvor stort et forbillede hun er for de unge kristne i Finland.

Om aftenen fulgte vi finsk tradition og brugte et par timer i sauna, kun afbrudt af hurtige dyp i den nærliggende sø, hvor der var lavet hul i isen, så vi kunne blive lyn-kølet.

Det var særligt om aftenen, finnerne virkeligt viste sig som en gruppe varme mennesker, der snakkede livligt med hinanden og udlændinge.

Alle på lejren udtrykte stor begejstring for et nordisk samarbejde mellem studerende og yngre læger, og de inviterer varmt andre nordiske studerende til undervisning og saunahygge på næste års lejr.


Ungt, nordisk samarbejde styrker kontakt mellem lægeforeningerne

af Christian Lyng Knudsen, area representative for de nordiske lande, ICMDA

"Jeg begyndte med det nordiske studenterarbejde i sommers, og har brugt tiden indtil nu på at skabe kontakt til de studerende på de forskellige universiteter. På min tur til Norge i efteråret fik jeg et godt netværk der, og jeg håber på at kunne udbygge det i de øvrige nordiske lande.

De forskellige nationale kristne lægeforeninger er en stor hjælp. De har udpeget meget engagerede mennesker til deres studenterarbejde, og i alle landene prioriteres studenterarbejdet højt.

De etablerede læger er opmærksomme på den nye generation af studerende og unge læger og vigtigheden af, at de ikke glemmes eller falder fra. Over hele Norden bidrager de unge kræfter med energi og inspiration, og de ældre medlemmer bidrager med erfaring, ressourcer og struktur.

Vil I bære med i det nordiske samarbejde?

Med det øgede nordiske samarbejde forsøger vi at skabe samhørighed imellem de studerende og unge læger, men kommer automatisk også til at skabe større kontakt imellem lægeforeningerne. Vi har meget til fældes i Norden og kan lære af hinanden og hjælpe hinanden, når vi oplever parallelle udfordringer.

Jeg håber, at Kristelig Lægeforening i Danmark vil tage aktivt del i et nordisk samarbejde, hvor vi kan få større indflydelse og mere indhold, uden vi spreder vores ressourcer over et for stort område. 

Nordiske studerende inviteres til dansk mediciner-lejr

Blandt de studerende og unge læger vil vi begynde med at invitere nordiske deltagere med til vores nationale arrangementer og med tiden forsøge at afholde nye nordiske møder. Konkret har vi allerede inviteret en række nordiske studerende til Kristne Medicineres landslejer til marts.

Måske kunne Kristelig Lægeforening lade sig inspirere og få flere deltagere til vores danske møder og mulighed for deltagelse i spændende arrangementer i Norge, Sverige og Finland, hvor man debatterer mange af de samme emner som herhjemme."

Læs mere om Christian Lyng Knudsens bidrag til det nordiske studenterarbejde nedenfor.


Dansk arbejdskraft til nordisk arbejde

Christian Lyng Knudsen

Christian Knudsen, medicinstuderende, er blevet valgt til Area Representative (AR) for den nordiske region i det internationale arbejde (ICMDA). Læs hans præsentation af sig selv og arbejdet her.

Jeg hedder Christian Knudsen og læser medicin i Aarhus på 7. Semester. Jeg læser til læge, da jeg kan lide en varieret og udfordrende hverdag, og da jeg elsker se mennesker få det bedre. Jeg overvejer specialisering inden for kirurgi eller anæstesi.

Jeg begyndte i Kristne Medicinere i Aarhus efter første semester og sad i en periode i styregruppen for denne. Nu er jeg blevet valgt som Area Representative (AR) for den nordiske region i ICMDA. Her vil jeg forsøge at fremme arbejdet med kristne studerende eller nyuddannede læger og tandlæger.

Jeg tror, vi kan lære meget af hinanden i Norden, og ser et stort potentiale inden for idéudveksling og fælles arrangementer. Mit arbejde kommer til at bestå i at skabe og formidle kontakt imellem de forskellige grupper af studerende eller nyuddannede og give inspiration og praktisk hjælp til nye lokale, nationale eller nordiske initiativer.


Det internationale arbejde

Kristelig Lægeforening er medlem af International Christian Medical and Dental Association

ICMDA har omkring 75 medlemslande fra hele verden, opdelt i 12 regioner. Vi hører til Eurasia-regionen, der er den største. 

Internationalt studenterarbejde

ICMDA har én deltidsansat studentersekretær, Ralph Zarazir (Libanon), der bistås af frivillige yngre læger (regional representatives, RR) med ansvar for arbejdet blandt studerende og yngre læger. Herunder hører en række area representatives, AR. Læs mere på ICMDA's hjemmeside. 

International sekretær Kristian Kristensen varetager kontakten til det internationale samarbejde for Kristelig Lægeforening og er bestyrelsesmedlem for ICMDA.