Kristelig Lægeforenings Holdningspapirer

Kristelig Lægeforening har de senere år udarbejdet en række holdningspapirer, udsprunget af de lægefaglige og etiske debatter ved årsmøderne 2014 og 2015. Se resultaterne nedenfor.


Stamcelleforskning - muligheder og udfordringer

Menneskesyn og Menneskeværd

Aktiv dødshjælp - ønsker vi det?


Hvad betyder lægeløftet?

"For mig indebærer lægeløftets udtryk om at "være til gavn for patienten" ikke aktiv dødshjælp. Så skulle jeg have været dyrlæge. For mig er der stor forskel på at lindre og trøste en døende i forbindelse med dødsprocessen og så at give en dødssprøjte. At lindre en døende patients lidelser er en vigtig del af lægegerningen, men for mig er det helt forkert og slet ikke lægegerning at gøre det ved at aflive den lidende." 

Ellen Kappelgaard, psykiater og tidligere formand for Kristelig Lægeforening. Læs mere om debatten i Kristeligt Dagblad.