Søg støtte til lægefagligt arbejde i udviklingslande

Spørgsmål vedrørende ansøgning samt selve ansøgningen sendes til KLF's missionssekretær. Der er ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober hvert år. Ansøgningerne behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde. Ansøgeren får besked, vanligvis pr. e-mail.

Den ansøger, som får tildelt støtte, forpligter sig derved til efterfølgende at sende en omtale af projektet til KLF's medlemsblad Serpens Aeneus. Download vejledning og ansøgningsskema her.