KLF-årsmøde med John Wyatt i oktober 2018

I 2018 er der verdenskongres i regi af International Christian Medical & Dental Association (se icmda2018.org). Det ligger i uge 34, altså i slutningen af august. Og Kristelig Lægeforenings bestyrelse ønsker at bakke op om, at vi fra Danmark kommer så mange som muligt af sted til verdenskongres i Indien!

Derfor ligger vores eget årsmøde ikke som vanligt i den første af weekend i september – i stedet venter vi til den 5. til 7. oktober. Vi har været glade for at være på Børkop Højskole de seneste par år, men i 2018 vender vi tilbage Danhostel i Svendborg, hvor vi også holdt årsmøde i 2015.

Og så er det med stor glæde og forventning, at vi kan fortælle, at John Wyatt fra University College London har sagt ja til at være vores hovedtaler i den weekend. Han er professor i sundhedsetik og perinatlogi. I sit medicinske arbejde har han bidraget med viden om, hvordan man bedst muligt hjælper kritisk syge nyfødte, men gennem de seneste mange år har han især koncentreret sig om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, lægevidenskabens fremskridt medfører.

I KLF’s britiske søsterforening, Christian Medical Fellowship, er John Wyatt aktiv som formand for foreningens Medical Study Group. Han er ikke mindst kendt for sine bøger, blandt andet ”Matters of life and death”, hvis første udgave i en anmeldelse i bladet Nucleus, januar 1999 blev anbefalet som ”essentiel læsning og en fremragende ressource for alle kristne læger”.

Vi vender naturligvis tilbage med mange flere informationer om årsmødet den 5.-7. oktober 2018 – men der er altså al mulig grund til at reservere weekenden allerede nu.


Jørgen Grønbæk 1922-2017

Jørgen Grønbæk fotograferet i 2007 (foto: Kristian Kristensen)

Af Karen Nielsen

Jørgen Grønbæk startede sit arbejdsliv i landbruget og blev senere uddannet mejerist, inden han startede på medicinstudiet. Han var i mange år praktiserende læge i Højslev ved Skive sammen med Torben Poulsen og Torben Roulund, og efter salg af praksis rejse han rundt til vikariater i Danmark og Sverige.

Jørgen Grønbæk var aktiv i medicinerkredsen i Århus og gennem sine lægeår og efter sin pensionering aktiv i Kristelig Lægeforening. Jeg husker ham med festlige små optrin på jysk til festaftner på årsmøder, sidst med violinen ved et årsmøde i Svendborg for et par år siden. Han var redaktør af Serpens Aeneus og ansvarshavende redaktør af festskriftet til KLF’s 100 års jubilæum.

Grønbæk havde en levende interesse for studenterne i foreningen og lagde ofte bil til et par studenter til møderne. Han var også meget optaget af vores søsterforening i Serbien.

Han var på mange områder forud for sin tid. Havde vindmølle ved klinikken og støjvold uden for klinikken, længe før det blev moderne. Han bevarede en levende interesse for nye ting.

Jørgen Grønbæk sov stille ind på Hospice Limfjord den 28. juni 2017, ikke længe efter sin 95 års fødselsdag, omgivet af sine tre børn og svigerbørn.

Æret være Grønbæks minde.