Jørgen Grønbæk 1922-2017

Jørgen Grønbæk fotograferet i 2007 (foto: Kristian Kristensen)

Af Karen Nielsen

Jørgen Grønbæk startede sit arbejdsliv i landbruget og blev senere uddannet mejerist, inden han startede på medicinstudiet. Han var i mange år praktiserende læge i Højslev ved Skive sammen med Torben Poulsen og Torben Roulund, og efter salg af praksis rejse han rundt til vikariater i Danmark og Sverige.

Jørgen Grønbæk var aktiv i medicinerkredsen i Århus og gennem sine lægeår og efter sin pensionering aktiv i Kristelig Lægeforening. Jeg husker ham med festlige små optrin på jysk til festaftner på årsmøder, sidst med violinen ved et årsmøde i Svendborg for et par år siden. Han var redaktør af Serpens Aeneus og ansvarshavende redaktør af festskriftet til KLF’s 100 års jubilæum.

Grønbæk havde en levende interesse for studenterne i foreningen og lagde ofte bil til et par studenter til møderne. Han var også meget optaget af vores søsterforening i Serbien.

Han var på mange områder forud for sin tid. Havde vindmølle ved klinikken og støjvold uden for klinikken, længe før det blev moderne. Han bevarede en levende interesse for nye ting.

Jørgen Grønbæk sov stille ind på Hospice Limfjord den 28. juni 2017, ikke længe efter sin 95 års fødselsdag, omgivet af sine tre børn og svigerbørn.

Æret være Grønbæks minde.