Tro og lægegerning

Kristelig Lægeforening samler læger og medicinstuderende med interesse for og engagement i den kristne tro. Foreningens medlemmer repræsenterer en bred vifte af kirkelige retninger. Vores vision er at fremme kristendommens indflydelse i vores lægegerning, blandt vore kolleger og i hele vort virke. Vi ønsker at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og at yde støtte til lægemission.

Håbet gavner både læge og patient

Som professionelle sundhedsarbejdere bliver vi dagligt konfronteret med eksistentielle overvejelser og udfordringer i forbindelse med et sygdomsforløb. Det er vores opfattelse, at det håb og værdigrundlag, som udspringer fra troen på Gud, er til gavn for alle i alle livets situationer:

"Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage." Matt. 6, 33-34