Møder i Kristelig Lægeforening

Årsmødet

Hvert år i september/oktober afholdes Kristelig Lægeforenings årsmøde. På årsmødet afvikles foreningens generalforsamling.

Næste årsmøde finder sted den 27.-29. september 2019 på Brandbjerg Højskole ved Jelling, hvor blandt andre Carsten Hjorth Pedersen fra Kristent Pædagogisk Institut vil holde oplæg.

Det seneste årsmøde fandt sted på Danhostel Svendborg den 5.-7. oktober 2018. Læs mere om det her.

Landsdelsmøderne

I januar holdes et lørdagsmøde i Københavnsområdet. Et tilsvarende lørdagsmøde holdes i Jylland i marts/april. Ofte har der været et årstema, som har bundet vintermødet, forårsmødet og årsmødet sammen.