Årsmødet 2016 i billeder

Paneldebat om aktiv dødshjælp lørdag aften. Tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler og pårørende Ketty Hjøllund. Tovholder: praktiserende læge Hans Holmsgaard
Børkop Højskole lagde gode rammer om årsmødet. Særligt børnefamilierne var godt repræsenterede.
Lørdag formiddag: Foredrag ved historiker Lau Esbensen om Danmarks moderne aborthistorie.
Lørdag formiddag bød også på fire forskellige workshops - bl.a. om alternativ behandling og mødet med den abort-søgende.
Der var dog nogle deltagere, der hellere ville riste skumfiduser end at være til workshops.
De yngste deltagere på årsmødet var under 3 måneder gamle. De skal nok komme efter det med skumfiduserne...
Vi havde fint besøg fra Serbien. Klara Kisgeci og Daniel Tordaj. Der blev tolket til engelsk ved alle møder.
Generalforsamling lørdag eftermiddag. Halvdelen af bestyrelsen - plus associerede.
Anden halvdel af bestyrelsen - plus associerede.
Formandsposten gik ved generalforsamlingen fra Ellen Kappelgaard til Anne Bodilsen.
Nyvalgt til bestyrelsen: Ida Louise Høgsbro. Ligeledes blev Kirsten Braüner Bækgaard valgt ind in absentia.
Kristelig Lægeforening har en del habile pianister i flokken.
Festaften - med Lanciers i Børkop Højskoles sportshal.
Søndagens tale og opmuntring til livet som kristen og læge blev givet af Thomas Nissen.
Traditionen tro: Farvel til alle. I år indendørs på grund af regnvejr.
Ses vi næste år?

Velkommen til Kristelig Lægeforenings årsmøde 2016

2. - 4. september 2016, Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop.

Tema: “Tro, etik og lægegerning”

Vi mødes i år på Børkop Højskole, der tilbyder gode rammer, dejlig natur og mulighed for sofahygge og sportsaktiviteter.

I år kan vi præsentere solid faglig og trosrelateret inspiration fra en perlerække af foredragsholdere og workshop-ledere. Vi skal tale om livets begyndelse og afslutning - og det krævende og meningsfyldte lægeliv midtimellem.

Glæd jer til:

  • paneldebat om aktiv dødshjælp (deltagere: Ketty Hjøllund (pårørende) og Jakob Birkler, formand for Etisk Råd)
  • foredrag om Danmarks moderne aborthistorie (Lau Esbensen, historiker, ph.d.)
  • fællesskab med nye og gamle bekendte
  • Thomas Nørrelykke Nissens søndagstale

og til en række spændende workshops. 

 

Læs mere om tilmelding.

Find vej til Børkop Højskole (Google Maps).


Workshops

I år kan vi tilbyde fire spændende workshops ledt af erfarne mennesker. Det skal handle om lægens forhold til den socialt udsatte patient, den abortsøgende, alternativ behandling og palliation. Læs meget mere her.


Jeg glæder mig til årsmødet fordi...

Ellen Mølgaard Holtze er læge og med i planlægningsudvalget for årsmødet 2016. Vi har spurgt hende, hvorfor hun glæder sig til september?

"Jeg glæder mig til årsmødet 2016, fordi det giver mig mulighed for at diskutere og blive klogere på nogle af de etiske problemstillinger, som dukker op i lægelivet igen og igen.  Især ser jeg frem til at deltage i paneldebatten om aktiv dødshjælp. Jeg undres over samfundets generelle positive holdning til aktiv dødshjælp, men føler mig samtidig fattig på argumenter for min egen holdning."

"Desuden ser jeg meget frem til at være i selskab med en stor gruppe andre kristne læger, yngre og ældre, som jeg kan dele erfaringer med og grine sammen med og ikke mindst dele tro med."