Kristelig Lægeforenings Årsmøde 2017

Årsmødet i 2017 fandt sted den 1. til 3. september på Børkop Højskole, og programmet så ud som vist nedenfor. 

Læs en artikel om Vinod Shahs oplæg: Vi har brug for de fattige

Se også fotoreportagen fra årsmødet (NB: klik på pilesymbolet for fuld skærm, bladr ved hjælp af pilene og læs teksterne i bunden af skærmen)

 

Program

Fredag

18.00 Middag

19.30 Velkomst v. Jeff Sørensen, introduktion af Vinod Shah v. Anne Bodilsen

20.00 Foredrag 1: ”Redefining poverty” (om en ny definition på fattigdom), v. Vinod Shah

21.30 Kaffepause

21.45 Sang og refleksion/ordet frit

 

Lørdag

8.00 Morgenmad

8.40 Andagt i spisesalen

9.00 Foredrag 2: “Resolving the Clash of Priorities for a Christian” (om en kristens prioriteringskonflikt, og hvordan den kan løses), v. Vinod Shah

10.00 Pause og kaffe

10.45 Workshops – to valgmuligheder:

1) De nye danskere og sundhedsvæsnet, v. Helge Sloth Rasmussen

2) Prioriteringer mellem arbejde, fritid og familie, v. Mogens Holst Nissen

12.30 Frokost

13.30 Gåtur til Børkop Vandmølle / Sport i hallen

15.00 Kaffepause

15.30 Generalforsamling

16.30 Pause

16.45 Generalforsamling (fortsat)

18.00 Festmiddag

19.30 Festaften med hilsner og indslag

 

Søndag

08.00 Morgenmad

09.00 Bønne-vandring

10.00 Nyt fra udsendte læger og forbøn, v. missionssekretær Grethe Lemvik

10.30 Bibeltime: "Lessons from The Book of Jonah" v. Vinod Shah

11.30 Afslutning og håndtryk på plænen

12.00 Frokost og afrejse

 

Foredrag

Dr. Vinod Shah (f. 1947) er en indisk læge med speciale i almen kirurgi og børnekirugi. Han har blandt andet arbejdet som Medical Secretary i Indian Evangelical Mission og som direktør for Emmanuel Hospital Association i New Delhi. Siden 2014 har Vinod Shah været generalsekretær for ICMDA, den internationale sammenslutning af kristelige lægeforeninger.

Fredag aften vil Vinod Shah tale om emnet ”Redefining poverty – a new holistic understanding”. Fattigdom som emne, mener han, ikke mindst bør interesse kristne, som arbejder med menneskers fysiske velbefindende. Fattigdom defineres typisk ud fra økonomiske kriterier: ifølge FN’s verdensmål er man fattig, når man tjener mindre end 2 dollars om dagen. Men en forkert diagnose fører som bekendt til fejlbehandling! I sit foredrag vil Vinod Shah præsentere en mere helhedsorienteret forståelse af fattigdom. Understøttet af bibelske eksempler gennemgår han en række faktorer, som ud over den økonomiske kan spille ind, bl.a. social stigmatisering, kønsdiskrimination, afhængighed, skæbnetro og manglende mulighed for at tage beslutninger for eget liv.

Lørdag formiddag vil Vinod Shahs andet foredrag handle om vores måde at prioritere på som kristne læger. Han vil I den sammenhæng se på Benedikts Regel, “Ora et labora”, som handler om at integrere tro og arbejdsliv. Hvilke faktorer er der i det moderne liv, som har tendens til at ødelægge vores forsøg på at integrere det sociale/sekulære med det åndelige?

Tolkning: Vinod Shah taler et letforståeligt engelsk. Men for deltagere, som ønsker det, vil der være mulighed for at få simultantolket hans foredrag. I så fald bedes det oplysning i forbindelse med tilmeldingen.

 

Workshops

Lørdagens to workshops består begge af kortere oplæg med efterfølgende fælles diskussion.

1) De nye danskere og sundhedsvæsnet, v. Helge Sloth Rasmussen

Helge Sloth-Rasmussen er læge på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, og han har tidligere arbejdet på asylcenter.

På denne workshop vil Helge på baggrund af sine erfaringer holde et oplæg om flygtninges og indvandreres møde med det danske sundhedsvæsen. Helge vil blandt andet komme ind på, hvilke tabuer der rører sig, når det gælder mødet med ”de fremmede”, og hvad der er særligt udfordrende i kommunikation med mennesker fra andre kulturer?

2) Prioriteringer mellem arbejde, fritid og familie, v. Mogens Holst Nissen

Mogens Holst Nissen er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet, hvor han forsker i øjensygdomme. 

På denne workshop vil han lægge op til en samtale om prioritering: Hvordan træffer jeg de rette valg på arbejdet og i privatlivet, når jeg selv har begrænsede ressourcer til rådighed? Hvor meget tid skal jeg bruge på efteruddannelse/faglig læsning, ekstraarbejde, menighedsarbejde og fritid til mig selv? Hvad er en god rækkefølge i mine prioriteringer? Findes der et åndeligt perspektiv på mine prioriteringer?