Kristelig Lægeforenings årsmøde 2018

Den 5. til 7. oktober på Danhostel i Svendborg

Program

Fredag
17-18       Ankomst, Vestergade 45, 5700 Svendborg
18.00Middag
19.30  Velkomst i konferencelokalet
20.00 Foredrag 1: “Assisted suicide and euthanasia”, v. John Wyatt
21.30 Kaffepause
21.45Lovsang
  
Lørdag
7.00  Morgenbuffet
8.50 Andagt i konferencelokalet
9.00 Foredrag 2: “Mental health issues and doctors – a personal story of breakdown and recovery”, v. John Wyatt
10.15 Pause og kaffe
10.45Workshops – tre valgmuligheder (se nærmere beskrivelser nedenfor):
 1) Læge/stud.med. i udlandet, ved Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen
 2) Ledelse, ansvar og prioritering i et kristent perspektiv, ved Claus Juul
 3) Fertilitetsbehandling, ved Lilia Lautrup-Meiner
12.15Frokost
13.30   Gåtur
15.00       Kaffepause
15.30    Generalforsamling
16.30     Pause
16.45       Generalforsamling (fortsat)
18.00Middag
19.30Festaften og hygge
  
Søndag
08.00 Morgenbuffet (tjek-ud fra værelser inden 9.30)
09.00 Bønne-vandring, v. Ellen og Finn Kappelgaard
10.00Nyt fra udsendte læger og forbøn, v. missionssekretær Grethe Lemvik
10.30Bibeltime: ”Suffering - a mystery which needs a presence”, v. John Wyatt
11.30Afskedsrunde udenfor
12.00 Frokost og afrejse

 

Foredrag

John Wyatt er tidligere professor i etik og perinatologi ved University College London (UCL) samt tidligere praktiserende inden for neonatologi på det tilknyttede universitetshospital. I den sidste del af sit arbejdsliv koncentrerede han sig dog især om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, som de teknologiske fremskridt rejser. Han er en markant stemme i den etiske debat, særligt inden for emner omkring livets begyndelse og afslutning, både i kraft sin generelle deltagelse i debatten og gennem sine bøger, blandt andet ”Matters of life and death”, hvis første udgave i en anmeldelse i bladet Nucleus, januar 1999 blev anbefalet som ”essentiel læsning og en fremragende ressource for alle kristne læger”.

John Wyatt han har i mange år været involveret i arbejdet for kristne medicinstuderende på UCL. I Kristelig Lægeforenings britiske søsterorganisation, Christian Medical Fellowship (CMF), er han desuden formand for deres Medical Study Group.

Fredag: Assisted suicide and euthanasia

What are the underlying personal, social and spiritual forces behind the pressure to legalise assisted suicide and euthanasia?  How can we respond in a practical, compassionate way which is in line with fundamental Christian principles? What does it mean to die well?

Lørdag: Mental health issues

There seems to be a growing epidemic of mental health issues amongst both medical students and healthcare practitioners.  What forces and pressures lie at the root of this growing issue?  How do unhealthy perfectionist tendencies contribute to the problem?  How can we develop healthy ways of working and living to minimise the risk of psychiatric illness?

Søndag: Suffering: a mystery which needs a presence

There are no easy or simplistic answers to the mystery of suffering – but the Bible reveals a God who himself enters into the experience of suffering. We are called to be there with those who suffer and to participate in this mystery. Suffering will not be abolished in this age, but it can in some measure be redeemed, and even on occasion transformed into a strange blessing.  

Workshops

Lørdagens tre workshops vil bestå af kortere oplæg med efterfølgende fælles diskussion. I forbindelse med tilmeldingen bedes man angive, hvilken workshop man ønsker at deltage i.

1) Læge/stud.med. i udlandet, ved Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen

Synes du, det kunne være spænde at arbejde som læge i udlandet? Eller måske rejse ud under studiet? Et par uger, måneder eller måske år? Så har du ved det her seminar mulighed for at høre nærmere om mulighederne, og hvad det kræver. Jørgen Nørrelykke Nissen, Grethe Lemvik og Christian Lyng Knudsen vil fortælle ud fra egne erfaringer med bl.a. Grønland, Cameroun, Chad og Pakistan. Der vil være mulighed for samtale, spørgsmål samt at dele egne erfaringer.

2) Ledelse, ansvar og prioritering i et kristent perspektiv, ved Claus Juul

Claus er speciallæge i kirurgi og har haft seks år afdelingslæge på Bispebjerg Hospital efterfulgt af 14 år som overlæge på kirurgisk afdeling i Holbæk, heraf de seneste ti år som ledende overlæge. Sideløbende har han været medlem af menighedsrådet ved Taastrup Nykirke, halvdelen af tiden som formand. Desuden er Claus Juul tidligere suppleant i Kristelig Lægeforenings bestyrelse samt tidligere redaktør af serpens Aeneus.

På denne workshop vil Claus tale med deltagerne om disse spørgsmål: Hvad indebærer det at være leder, og hvordan tjener vi Gud og vores næste som ledere på sundhedsområdet? Hvordan tage ansvar og prioritere? Hvordan forholde sig til risikoen for defensiv medicin?

3) Fertilitetsbehandling ved Lilia Lautrup-Meiner

Mange par i dag oplever barnløshed. Det er naturligt at et par ønsker at få børn, og at vi som læger gerne vil hjælpe dem. Men er al den hjælp vi kan give etisk acceptabel? Er der noget vi må sige nej til ud fra biblen? Har det nogen påvirkning på vores rådgivning i vores daglige arbejde med vores patienter?

Lilia Lautrup-Meiner, som står for workshoppen, er i gang med hoveduddannelsen til praktiserende læge og har i den forbindelse tilknytning til Dianalund Lægecenter. Hun har sammen med sin mand, Nicklas, blandt andet engageret sig i de etiske spørgsmål, som særligt knytter sig til IVF-behandling. Sammen har de oversat og bearbejdet hæftet ”Barnløshed – Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling”, som i foråret 2018 blev udgivet af Kristelig Lægeforening. Lilia og Nicklas har to små børn.

Praktisk

Om Danhostel Svendborg

Danhostel Svendborg er et femstjernet vandrehjem placeret lige vest for Svendborgs gamle bykerne, kun 750 meters gang fra banegården. Også med bil er det nemt, da det ligger for enden af byens største indfaldsvej, Johs. Jørgensens Vej (tag frakørslen mod Svendborg C). Adressen er Vestergade 45, 5700 Svendborg, men indkørsel til P-pladsen sker via Nannasvej. Se mere nedenfor om parkering.

Vandrehjemmet har gode mødefaciliteter og lækker mad. Alle værelser er udstyret med moderne senge, eget bad & toilet, TV samt gratis trådløst internet. Ud over at vandrehjemmet selvfølgelig er røgfrit, er de vigtigste husregler følgende: Der skal være ro kl. 23-07. Drikkevarer må ikke medbringes. Man kan læse mere om vandrehjemmeset på danhostel-svendborg.dk.

Parkering

Der er mulighed for gratis parkering på vandrerhjemmets egen P-plads, dog med et begrænset antal pladser. Indkørsel via Nannasvej bag Vandrehjemmet. For alternativ parkering kører man 25 meter længere ned ad Nannasvej (mod syd) og ind ad første stikvej på venstre hånd. Her finder man en stor offentlig P-plads med tidsubegrænset parkering, dog med afgift på 8 kr. i timen ind til kl. 18 fredag samt kl. 8-14 lørdag (adresse: Voldgade 1). 

Priser

(Studerende bor på firemands-værelser, med mindre andet ønskes, eller andet går bedre op med antallet). 

Pris pr. person i enkeltværelse hele årsmødet      kr. 2.100
Pris pr. person i dobbeltværelse hele årsmødetkr. 1.725
Pris pr. person i 3-sengsværelse hele årsmødetkr. 1.600
Pris pr. person i 4-sengsværelse hele årsmødet kr. 1.550
Pris pr. studerende hele årsmødetkr. 600
Pris pr. barn hele årsmødetkr. 600

 

Delvis deltagelse

Hvis du kun har mulighed for at deltage noget af weekenden, er du også hjertelig velkommen, herunder ser du priserne. Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til klfkasserer@gmail.com 

Pris pr. person i enkeltværelse lørdag kl. 10 til søndagkr. 1.400
Pris pr. person i dobbeltværelse lørdag kl. 10 til søndag kr. 1.225
Pris pr. person i 3-sengsværelse lørdag kl. 10 til søndagkr. 1.175
Pris pr. person i 4-sengsværelse lørdag kl. 10 til søndagkr. 1.125
  
Pris pr. person i enkeltværelse fredag til lørdag aftenkr. 1.250
Pris pr. person i dobbeltværelse fredag til lørdag aftenkr. 1.050
Pris pr. person i 3-sengsværelse fredag til lørdag aftenkr. 1.000
Pris pr. person i 4-sengsværelse fredag til lørdag aftenkr. 975
  
Pris pr. person fredag aften (inkl. middag)kr. 235
Pris pr. person lørdag kl. 10-22 (inkl. forplejning)kr. 690
Pris pr. person lørdag aften (inkl. middag)kr. 285
  

Pris pr. studerende ved delvis deltagelse: kontakt klfkasserer@gmail.com

Tilmelding

Tilmeld dig årsmødet senest lørdag den 15. september 2018 ved at skrive til kasserer Karen Nielsen på klfkasserer@gmail.com med oplysninger om følgende:

  1. Navn(e), by og status (studerende, læge, ægtefælle, børn). For læger: oplys venligst speciale
  2. Ønske om workshop – angiv nr. 1, 2 eller 3
  3. Ønske om eventuel(le) værelseskammerat(er) og/eller tidsrum ved delvis deltagelse
  4. Samkørsel: Kommer du i bil, og hvor mange ekstra pladser har du så? Eller ønsker du kørelejlighed?

HUSK derefter at indbetale beløbet på konto 2102 - 5909 763 365 eller via MobilePay-overførsel til 88028 (fem cifre). OBS: Angiv navn! Tilmelding gælder først efter indbetaling.