Kristelig Lægeforenings årsmøde 2018

Årsmødet fandt sted den 5. til 7. oktober på Danhostel i Svendborg.

Fotos og reportage følger snart her på siden.

Den kendte sundhedsetiker og perinatolog John Wyatt har i sit medicinske arbejde bidraget med viden om, hvordan man bedst muligt hjælper kritisk syge nyfødte, men gennem de seneste mange år har han især koncentreret sig om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, lægevidenskabens fremskridt medfører.

John Wyatt holdt foredrag om assisteret selvmord og eutanasi. Hvordan kan vi på dette område forholde os til samfundsstemningen på en måde, som flugter med fundamentale kristne værdier? Og hvad er "den gode død" egentlig for en størrelse?

Han talte også om noget helt andet, nemlig de psykiske udfordringer, som ifølge John Wyatt lader til at være et stigende problem blandt både medicinstuderende og læger. Hvad er det for nogle kræfter, der ligger bag denne tendens? Og hvordan kan vi udvikle sundere måder at arbejde og leve på for at modvirke risikoen for psykisk sygdom?

Endelig holdt John Wyatt søndag formiddag et bibelbaseret foredrag om et emne med klar reference til fredagens emne: Suffering: a mystery which needs a presence. Hvordan kan lidelse undertiden blive transformeret til en særlig form for velsignelse?

Årsmødet bød også på workshops, bl.a. om at være læge eller medicinstuderende på ophold i udlandet. Her holdt Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen korte erfaringsbaserede oplæg om emnet. Desuden en workshop om ledelse, som ledende overlæge Claus Juul stod for, og endelig en workshop om fertilitetsbehandling med uddannelseslæge Lilia Lautrup-Meiner som tovholder.

Se hele programmet for årsmødet her.

Materialer

John Wyatt har givet os lov til at bringe manuskripterne til hans foredrag lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Han har efter årsmødet også sendt os en supplerende artikel, som han skrev i sommeren 2018 om emnet perfektionisme.

Foredrag : “Mental health issues and doctors – a personal story of breakdown and recovery” (Word-fil)

Artikel: "Perfectionism – a short introduction" (Word-fil; til supplering af nogle pointer i foredraget "Mental health issues")

Bibeltime: : ”Suffering – a mystery which needs a presence” (Word-fil)

Læs desuden John Wyatts artikel "Assisted suicide and euthanasia – a Christian response" bragt i årsskriftet Serpens Aeneus 2018

Læs også en supplerende artikel af John Wyatt: Palliative care as a Christian response to suffering at the end of life (om bl.a. indflydelsen fra Cicely Saunders)