Program for årsmødet i 2018

Fredag
17-18       Ankomst, Vestergade 45, 5700 Svendborg
18.00Middag
19.30  Velkomst i konferencelokalet
20.00 Foredrag 1: “Assisted suicide and euthanasia”, v. John Wyatt
21.30 Kaffepause
21.45Lovsang
  
Lørdag
7.00  Morgenbuffet
8.50 Andagt i konferencelokalet
9.00 Foredrag 2: “Mental health issues and doctors – a personal story of breakdown and recovery”, v. John Wyatt
10.15 Pause og kaffe
10.45Workshops – tre valgmuligheder (se nærmere beskrivelser nedenfor):
 1) Læge/stud.med. i udlandet, ved Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen
 2) Ledelse, ansvar og prioritering i et kristent perspektiv, ved Claus Juul
 3) Fertilitetsbehandling, ved Lilia Lautrup-Meiner
12.15Frokost
13.30   Gåtur
15.00       Kaffepause
15.30    Generalforsamling
16.30     Pause
16.45       Generalforsamling (fortsat)
18.00Middag
19.30Festaften og hygge
  
Søndag
08.00 Morgenbuffet (tjek-ud fra værelser inden 9.30)
09.00 Bønne-vandring, v. Ellen og Finn Kappelgaard
10.00Nyt fra udsendte læger og forbøn, v. missionssekretær Grethe Lemvik
10.30Bibeltime: ”Suffering - a mystery which needs a presence”, v. John Wyatt
11.30Afskedsrunde udenfor
12.00 Frokost og afrejse

 

Foredrag

John Wyatt er tidligere professor i etik og perinatologi ved University College London (UCL) samt tidligere praktiserende inden for neonatologi på det tilknyttede universitetshospital. I den sidste del af sit arbejdsliv koncentrerede han sig dog især om undervisning og forskning i de etiske dilemmaer, som de teknologiske fremskridt rejser. Han er en markant stemme i den etiske debat, særligt inden for emner omkring livets begyndelse og afslutning, både i kraft sin generelle deltagelse i debatten og gennem sine bøger, blandt andet ”Matters of life and death”, hvis første udgave i en anmeldelse i bladet Nucleus, januar 1999 blev anbefalet som ”essentiel læsning og en fremragende ressource for alle kristne læger”.

John Wyatt han har i mange år været involveret i arbejdet for kristne medicinstuderende på UCL. I Kristelig Lægeforenings britiske søsterorganisation, Christian Medical Fellowship (CMF), er han desuden formand for deres Medical Study Group.

Fredag: Assisted suicide and euthanasia

What are the underlying personal, social and spiritual forces behind the pressure to legalise assisted suicide and euthanasia?  How can we respond in a practical, compassionate way which is in line with fundamental Christian principles? What does it mean to die well?

Lørdag: Mental health issues

There seems to be a growing epidemic of mental health issues amongst both medical students and healthcare practitioners.  What forces and pressures lie at the root of this growing issue?  How do unhealthy perfectionist tendencies contribute to the problem?  How can we develop healthy ways of working and living to minimise the risk of psychiatric illness?

Søndag: Suffering: a mystery which needs a presence

There are no easy or simplistic answers to the mystery of suffering – but the Bible reveals a God who himself enters into the experience of suffering. We are called to be there with those who suffer and to participate in this mystery. Suffering will not be abolished in this age, but it can in some measure be redeemed, and even on occasion transformed into a strange blessing.  

Workshops

Lørdagens tre workshops vil bestå af kortere oplæg med efterfølgende fælles diskussion. I forbindelse med tilmeldingen bedes man angive, hvilken workshop man ønsker at deltage i.

1) Læge/stud.med. i udlandet, ved Christian Lyng Knudsen, Grethe Lemvik og Jørgen Nørrelykke Nissen

Synes du, det kunne være spænde at arbejde som læge i udlandet? Eller måske rejse ud under studiet? Et par uger, måneder eller måske år? Så har du ved det her seminar mulighed for at høre nærmere om mulighederne, og hvad det kræver. Jørgen Nørrelykke Nissen, Grethe Lemvik og Christian Lyng Knudsen vil fortælle ud fra egne erfaringer med bl.a. Grønland, Cameroun, Chad og Pakistan. Der vil være mulighed for samtale, spørgsmål samt at dele egne erfaringer.

2) Ledelse, ansvar og prioritering i et kristent perspektiv, ved Claus Juul

Claus er speciallæge i kirurgi og har haft seks år afdelingslæge på Bispebjerg Hospital efterfulgt af 14 år som overlæge på kirurgisk afdeling i Holbæk, heraf de seneste ti år som ledende overlæge. Sideløbende har han været medlem af menighedsrådet ved Taastrup Nykirke, halvdelen af tiden som formand. Desuden er Claus Juul tidligere suppleant i Kristelig Lægeforenings bestyrelse samt tidligere redaktør af serpens Aeneus.

På denne workshop vil Claus tale med deltagerne om disse spørgsmål: Hvad indebærer det at være leder, og hvordan tjener vi Gud og vores næste som ledere på sundhedsområdet? Hvordan tage ansvar og prioritere? Hvordan forholde sig til risikoen for defensiv medicin?

3) Fertilitetsbehandling ved Lilia Lautrup-Meiner

Mange par i dag oplever barnløshed. Det er naturligt at et par ønsker at få børn, og at vi som læger gerne vil hjælpe dem. Men er al den hjælp vi kan give etisk acceptabel? Er der noget vi må sige nej til ud fra biblen? Har det nogen påvirkning på vores rådgivning i vores daglige arbejde med vores patienter?

Lilia Lautrup-Meiner, som står for workshoppen, er i gang med hoveduddannelsen til praktiserende læge og har i den forbindelse tilknytning til Dianalund Lægecenter. Hun har sammen med sin mand, Nicklas, blandt andet engageret sig i de etiske spørgsmål, som særligt knytter sig til IVF-behandling. Sammen har de oversat og bearbejdet hæftet ”Barnløshed – Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling”, som i foråret 2018 blev udgivet af Kristelig Lægeforening. Lilia og Nicklas har to små børn.