Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening

Lørdag d. 28. september 2019 kl. 16.00

På Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2018 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2020
  4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Valg af formand
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Anne Bodilsen, Jeff Sørensen og Grethe Lemvik Mikkelsen er på valg. Anne Bodilsen og Jeff Sørensen er villig til genvalg. Grethe Lemvik Mikkelsen modtager ikke genvalg.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant: Eva Futtrup Maksten er på valg og modtager genvalg.
  8. Valg af revisor
  9. Fastsættelse af kontingent for 2020
  10. Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening