Siden 1897

Kristelig Lægeforening blev som den første kristne lægeforening i verden stiftet i 1897.

Forud for stiftelsen gik flere år med erfaringsdeling mellem kristne læger og studerende i Danmark, Sverige, Norge og Finland. En lille gruppe brevskrivere havde et klart ønske om at støtte og opmuntre hinanden både i lægegerningen og kristentroen.

Også i dag ønsker Kristelig Lægeforening at samle kristne læger til gensidig opmuntring og inspiration. Læs mere om foreningens begyndelse og første år i et uddrag fra festskriftet Kristelig Lægeforening gennem 100 år 1897-1997.