Fortællingen bag logoet

Kobberslangen er det helt centrale symbol for Kristelig Lægeforening. Vi møder kobberslangen i Bibelens 4. Mosebog (kap. 21,8), hvor en helt speciel kur mod slangebid blev ordineret: Enhver slangebidt ville beholde livet, hvis han eller hun så hen på den kobberslange, som Moses efter Guds anvisninger havde sat på en stav eller stang.

Senere gav Jesus med sin død på korset dette symbol en videre betydning, som rakte ud over lægehjælp til syge og døende. Han lovede evigt liv:  ”Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.” (Joh. 3,14-15).

Slangen er også et billede på det onde, der er besejret af korset og derfor har ”døde” øjne.

Jordkloden antyder vores globale missionsperspektiv. Kristelig Lægeforening’s logo antyder, at vor opgave er både at frelse de syge fra sygdom og død og at vise dem hen til Kristus, der giver evigt liv.

Den røde farve på den hvide bund fortæller, at der er tale om Dansk Kristelig Lægeforening, som er den ældste forening af sin slags i hele verden.


Kristelig Lægeforenings logo:


Tidligere logo: