Årsskriftet Serpens Aeneus

Serpens Aeneus (Kobberslangen) er Kristelig Lægeforenings medlemsblad. Navnet (og Kristelig Lægeforenings logo) henviser til 4. Mosebogs fortælling om den kobberslange, Gud bad Moses lave og sætte på en stang. Den skulle bringe helbredelse for de slangebidte, der så på den. Jesus bruger århundreder senere kobberslangen som et billede på sig selv: når han ophøjes på korset, er det for at bringe liv og helbredelse til mennesker.

Fra 2015 udkommer Serpens Aeneus 1 gang årligt som et årsskrift. Det har gennem årene haft forskellige former. En overgang var det et fælles nordisk blad. De senere år indtil 2015 har det været et internt blad med meddelelser, mødeannonceringer og -referater, nyt fra lægemissionærer, nyt fra den internationale afdeling samt relevante artikler.

Kontakt: Akademisk medarbejder Filip Graugaard Esmarch, kristeliglaegeforening(at)gmail.com

Læs bladet: Klik på forsiden nedenfor og læs det seneste nummer, eller hent et tidligere nummer fra arkivet her på siden.