Støt arbejdet

Kristelig Lægeforening drives hovedsageligt af frivillig arbejdskraft. Vores økonomiske grundlag hviler på mennesker, der støtter foreningens arbejde.

Det er muligt at bidrage økonomisk til Kristelig Lægeforenings arbejde med donationer til MobilePay 88028 eller via bankoverførsel til reg.nr.: 2101, kontonr.: 5909 763 365.

Siden marts 2015 har vi haft en akademisk medarbejder ansat på deltid med henblik på at fremme foreningens interesser. 

Da vi med denne ansættelse har løbende udgifter til løn, er det også muligt at give tilsagn i form af et gavebrev. Beløbet kan trækkes fra i skat. Yderligere information kan findes i kolonnen til højre. 

Ved gaver til lægemission skal det fremgå klart af donationen, at denne udelukkende går til lægemission.