Støt arbejdet

Kristelig Lægeforening drives hovedsageligt af frivillig arbejdskraft. Vores økonomiske grundlag hviler på mennesker, der støtter foreningens arbejde.

Marts 2015 har vi ansat en akademisk medarbejder på deltid med henblik på at fremme foreningens interesser. Det er muligt at bidrage økonomisk til Kristelig Lægeforenings arbejde med donationer til reg.nr.: 2101, kontonr.: 5909 763 365.

Da vi med denne ansættelse har løbende udgifter til løn, er det muligt at give tilsagn i form af et gavebrev. Beløbet kan trækkes fra i skat. Yderligere information kan findes i kolonnen til højre. 

Ved gaver til lægemission skal det fremgå klart af donationen, at denne udelukkende går til lægemission.